Seznam dárců

  • 100.000 Kč PALMA TRANSPORT, s.r.o. 21.3.2023
  • 12.000 Kč Anonymní dárce 22.2.2023
  • 15.000 Kč Anonymní dárce 30.1.2023
  • 1.000 Kč Martina Pulcová 24.1.2023
  • 60.377 Kč 1% dárci Broker Consulting 23.1.2023
  • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
    Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

  • Díky všem, darovali jste již celkem 188.377 Kč.

Moje práce byla mým koníčkem, 27 let jsem pracovala jako floristka. Od roku 2014 se můj život otočil jiným směrem. Bylo velmi těžké přijmout tento nový zdravotní stav a diagnózu, kterou navíc doprovází u mojí osoby í špatná koordinace pohybů, neustálé točení hlavy a pravostranná spastická hemiparéza pravé dolní a horní končetiny. Nezvedám špičku nohy, často zakopávám, padám a nejsem schopná se sama postavit. Pravou nohu díky spasticitě neohnu v koleni. Pravou ruku mám oslabenou, jsem pravačka.

Nemoc je nevyléčitelná a má postupnou, pomalou progresi. Od roku 2020 jsem v plném invalidním důchodu a pohybují se pouze s čtyřkolovým – chodítkem v interiéru. Sama neujdu žádnou vzdálenost. Nevydržím stát s oporou déle než 3 minuty, bez opory vůbec. Byla jsem nucena pořídit si kolečkové křeslo, abychom mohli jít s manželem mezi lidi, do města, do přírody. Prostě udržovat sociální kontakt.

Novinku, oblek Exopulse Mollii Suit jsem mohla vyzkoušet a po 60 minutové stimulaci jsem zaznamenala změnu. Byla jsem překvapená z rychlejší chůze, z celkového zpevnění středu těla a snížení nepříjemné závratě. Bylo mi jako bych se napila "živé vody" a to hned po první zkoušce.

Oblek má 58 elektrod zaměřených na stimulaci až 40 svalových skupin. Aplikuje se každý druhý den. Pravidelnou rehabilitací může po čase dojít ke zmírnění nepříjemných stavů, které přináší roztroušená skleróza. Jsem plna naděje a je to pro mě velká výzva vystoupit z této nekomfortní zóny a začít se opět radovat z běžného dne… nebýt uzavřena v těle, které nemohu ovládat já sama.

Náklady na pořízení této pomůcky jsou velmi vysoké. Část z nich zvládneme uhradit jako rodina, ale určitě s tím potřebujeme pomoci. Byla bych moc ráda a vděčná za jakoukoli vaši finanční pomoc.

Blanka Hubíková 

Dobrým skutkem pro paní Blanku Hubíkovou je finanční dar ve výši 100 000 Kč na částečnou úhradu rehabilitačního obleku Exopuls Mollii Suit od f. Ottobock.

Blanka Hubíková
Uherské Hradiště
Tel: 603297166

Díky velkorysému daru od laskavého dárce - firmy PALMA TRANSPORT, s.r.o. - ve výši 100 000 Kč může Dobrý skutek uhradit paní Hubíkové celkovou pořizovací cenu rehabilitačního obleku. 

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz