Seznam dárců

  • 60.000 Kč Hanseatic, s.r.o. 29.12.2022
  • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
    Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

  • Díky všem, darovali jste již celkem 60.000 Kč.

Dobrým skutkem pro Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o. je finanční dar ve výši 60 000 Kč na pořízení sociálního automobilu pro ošetřovatelky a klienty. 

Dar byl přiznán na základě výjimky udělené výborem DS. 

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz