Seznam dárců

  • 500 Kč Ondřej Dus 14.10.2022
  • 8.705 Kč Narozeniny MD50 21.9.2022
  • 300 Kč Anonymní dárce 6.9.2022
  • 5.000 Kč Roman Cileček 13.8.2022
  • 35.495 Kč 1% dárci Broker Consulting 12.8.2022
  • Symbol hvězdičky (*) informuje, že dar dosud není na našem účtu.
    Pokud jej neobdržíme do měsíce po záznamu daru, bude tento smazán a odečten.

  • Díky všem, darovali jste již celkem 50.000 Kč.

Gábinka se narodila jako zdravé dítě. První dva měsíce po narození bylo vše v pořádku a vyvíjela se, jak měla. Po dvou měsících onemocněla, dostala těžký oboustranný zápal plic. Deset dnů byla připojena na umělé plicní ventilaci na dětské JIP ve Fakultní nemocnici Olomouc a bojovala o život. Lékaři nás připravovali na nejhorší, ale vyzkoušeli podat lék, který se dává předčasně narozeným dětem, tento lék zabral a Gábinku zachránil. Postupně se uzdravovala a vývoj dohnala. Zdálo se, že po fyzické stránce je vše v pořádku, ale po psychické stránce se jevila jinak než ostatní děti v jejím věku.

Před nástupem do školky nemluvila. Uměla pouze dvojslabičná slova (mama, tata…). Pokud něco chtěla tak na to ukazovala nebo vydávala různé zvuky. Po nástupu do školky začala mít problémy, které se stupňovaly, ubližovala dětem, neposlouchala, utíkala ze třídy. Navštívili jsme psychologa, který diagnostikoval poruchu ADHD, která se později rozvinula do středně těžké mentální retardace. Po dvouletém odkladu nástupu na základní školu jsme chtěli vyzkoušet klasickou základní školu s pomocí paní asistentky. Už po prvním dnu ve škole nám paní učitelky sdělily, že Gábinka neposlouchá, vstává z lavice, ruší a obtěžuje děti. Proto jsme přistoupili k přestupu na speciální základní školu.

Nyní má Gábinka 9 let, navštěvuje speciální třídu s menším kolektivem 5 dětí, o které se stará paní učitelka a dvě paní asistentky. Po škole navštěvuje speciální družinu, kde probíhá např. canisterapie. Chování Gabči je na úrovni pětiletého dítěte, neumí si sama hrát, vyžaduje pozornost, nevydrží se delší dobu soustředit. Vůči ostatním dětem je občas agresivní a vzteká se. Při zvládání běžných věcí, jako je hygiena a stravování se jí musí často pomáhat, nutný je dohled při koupání. I přes tento svůj handicap se snaží rozvíjet a učit se novým věcem, ráda zpívá a recituje, tančí, chodí na procházky.

Naskytla se nám možnost měsíční intenzivní rehabilitace ve Verheul centrum, kde s využitím  Snoezelen-MSE konceptu, který ovlivňuje a kompletuje nejrůznější druhy terapií na psycho-senzo-neuro-motorickém podkladě a umocňuje jejich účinek. Ve výsledku dochází k excelentnímu rozvoji psychomotoriky, který je v běžných podmínkách nedosažitelný. Kognitivní – rozumové, komunikační a sociální limity jsou posunuty na významně jinou úroveň než před terapií.

Rehabilitace nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a pro nás jsou finančně velmi náročné. Rádi bychom touto cestou požádali o Vaši finanční podporu a Gábince mohli tuto terapii umožnit. Věříme, že pro ni bude přínosná a pomůže v jejím dalším rozvoji.

Děkujeme upřímně všem případným dárcům za jakoukoliv výši příspěvku.
Maminka Gábinky

Dobrým skutkem pro Gábinku Bělíkovou je finanční dar ve výši 50 000 Kč na částečnou úhradu měsíční neurosenzorické terapie Snoezelen metodou v centru ISNA-MSE.

Jana Bělíková
Hranice
Tel: 737085991

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI

Transparentní účet: 5005005006/2010 + IBAN: CZ4420100000005005005006
Sbírkový účet: 5005005022/2010
Všeobecné obchodní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů dle GDPR
Tvorba webových stránek - Neternity.cz